Regulamin szkola-od-nowa.pl

  1. Administratorem danych osobowych jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz mające siedzibę w Gdyni, ul Wielkokacka 14/56 81-611 Gdynia.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących Kampanii Społecznej Szkoła-od-nowa, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Studio Psychologiczne Joanna Węglarz jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
  5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach działania Kampanii Społecznej Szkoła-od-nowa ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do działania jako ambasador Kampanii Społecznej Szkoła-od-nowa.