Materiały do pobrania

Ebook dla nauczycieli

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób wspierać uczniów w momencie powrotu do edukacji stacjonarnej zapraszamy do naszego ebooka

Ebook dla rodziców

Jeśli chcemy skupić się na pomocy dzieciom, musimy również poświęcić czas samym rodzicom.

W marcu 2020 zakończono ponad dwuletni projekt badawczy, w którym zebrano dane od ponad 17 tysięcy rodziców (głownie mam).  Wyniki były jednoznaczne: kraje zachowanie oraz rodziny mające mało dzieci są najsilniej dotknięte problemem wypalenia rodzicielskiego. Niestety kultura indywidualizmu i perfekcjonizmu oraz osłabienie więzi społecznych może nasilać to zjawisko. Niestety badania pokazały, że Polska i Stany Zjednoczone to kraje, w których odsetek wypalonych rodziców jest najwyższy i oszacowano go na 8 %. Pandemia i związany z nią stres na pewno zwielokrotniły te dane.

Przedstawiamy 10 strategii, z których warto skorzystać jako rodzice.

Scenariusze zajęć

Razem z ekspertami przygotowaliśmy zestaw scenariuszy zajęć oraz wytyczne, które mogą pomóc w powrocie do szkoły dzieciom i młodzieży.